Uvedení do provozu je podle DIN 31051:2003-06 (aktuální znění) definováno jako:

„Kombinace všech technických a administrativních opatření managementu během cyklu životnosti pozorované jednotky k udržení funkčního stavu nebo jeho obnovení tak, aby opět plnila požadovanou funkci.

Údržba, prováděná naším servisem na elektroerozivních strojích GF Machining Solutions (Agie Charmilles), vede k opatřením k obnovení fukčního stavu pozorované jednotky, s výjimkou vylepšení.